Χρήσιμες Πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως τακτικό ή έκτακτο μέλος στην Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων,  διατίθενται Αιτήσεις Εγγραφής, τις οποίες παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στην Επιτροπή. Επίσης διατίθενται Αιτήσεις Εγγραφής εταιρειών ως εκτάκτων μελών της ΕΕΜΦ.

Επίσης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις υφιστάμενες Ομάδες Εργασίας ή έχετε προτάσεις για νέες Ομάδες Εργασίας.

Φόρμα Επικοινωνίας

    Δείτε τις δραστηριότητες μας και μην ξεχάσετε να συμμετάσχετε στην επόμενη!