Αγαπητά μέλη, φίλοι/ες και συνάδελφοι,

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ – GCOLD) δημιούργησε στις αρχές του 2022 το φόρουμ νέων επαγγελματιών (YPF – Young Professionals Forum ή Young Engineers Forum όπως ονομαζόταν μέχρι πρόσφατα διεθνώς) στα πρότυπα των υπολοίπων εθνικών επιτροπών μελών της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD – International Committee on Large Dams).

Ο στόχος του φόρουμ νέων επαγγελματιών είναι η ενθάρρυνση της ενασχόλησης νεότερων συναδέλφων σε θέματα σχετικά με τα φράγματα και τους ταμιευτήρες.

Συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός δικτύου που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των νεότερων στις συναντήσεις και τα δρώμενα της ΕΕΜΦ και της ΔΕΜΦ (ICOLD) αλλά και στην ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών ανάμεσα στα αντίστοιχα φόρουμ των άλλων εθνικών επιτροπών.

Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στα δρώμενα του φόρουμ νέων επαγγελματιών (GCOLD -YPF) μπορεί να γίνει από όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΜΦ/GCOLD (με έμφαση στο ηλικιακό όριο κάτω των 40 ετών σε εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΔΕΜΦ/ICOLD.

Το Ελληνικό φόρουμ νέων επαγγελματιών συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του διεθνούς φόρουμ νέων επαγγελματιών (ICOLD-YEF), με τελευταίο τη συνάντηση στη Μασσαλία στα πλαίσια του 27 ου Συνεδρίου Φραγμάτων της ΔΕΜΦ/ICOLD τον Ιούνιο του 2022.

Καλούμε με χαρά όλες και όλους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας με σκοπό με μεγαλώσουμε το Ελληνικό φόρουμ!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: info@eemf.gr
Υπεύθυνος: Αγγελος Ράμπιας

Δείτε τις δραστηριότητες μας και μην ξεχάσετε να συμμετάσχετε στην επόμενη!