Ομάδες Εργασίας της ΕΕΜΦ

Η Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων προσκαλεί, όσα από τα μέλη της έχουν όρεξη να συνεισφέρουν με το χρόνο και τις γνώσεις τους, να συμμετάσχουν στις Ομάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί ή να προτείνουν ενδιαφέροντα θέματα για σύσταση και άλλων ομάδων εργασίας. Οι ομάδες εργασίας που έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα και τα μέλη κάθε ομάδας (με έντονα γράμματα σημειώνονται οι συντονιστές κάθε ομάδας) είναι τα εξής:

 • Ομάδα Εργασίας "Περιστατικά και ατυχήματα σε Ελληνικά Φράγματα" (μέλη: Σ.Λαζαρίδου, Γ.Ντουνιάς, Χ.Παπαχατζάκη)

 • Ομάδα Εργασίας για την ανανέωση της ιστοσελίδας της ΕΕΜΦ (μέλη: Σ.Λαζαρίδου, Χ.Παπαχατζάκη, Α.Ράμπιας, Β.Σούλης, Σ.Φωτοπούλου)

 • Ομάδα Εργασίας για τη συγγραφή εκπαιδευτικού βιβλίου για φράγματα (μέλη: Σ.Λαζαρίδου, Λ.Μπενσασσών, Γ.Ντουνιάς, Χ.Παπαχατζάκη, Α.Ράμπιας, Β.Σούλης, Σ.Φωτοπούλου)

 • Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη λευκώματος για φράγματα (μέλη: Σ.Λαζαρίδου, Λ.Μπενσασσών, Γ.Ντουνιάς, Χ.Παπαχατζάκη, Α.Ράμπιας, Β.Σούλης, Σ.Φωτοπούλου)

 • Ομάδα Εργασίας με σκοπό την Κατάρτιση του Καταλόγου Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων (μέλη: Σ.Λαζαρίδου, Γ.Μπιρμπίλης, Μ.Νιφάκου, Χ.Παπαχατζάκη, Ε.Ράμπιας, Σ.Σαρλά, Π.Τσίρα, Π.Χωριανόπουλος)

Ομάδες Εργασίας που ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους

 • Ομάδα Εργασίας για την σύνταξη προδιαγραφών Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) (μέλη: Δ.Γεωργιόπουλος, Γ.Καστραντά, Σ.Λαζαρίδου, Δ.Νικολάου).

 • Ομάδα Εργασίας με θέμα τον Καθορισμό Κριτηρίων Επιλογής Πλημμυρών Σχεδιασμού για Φράγματα (μέλη: Γ.Κουβόπουλος, Α.Πιστρίκα, Α.Ράμπιας, Ι.Στεφανάκος, Π.Τσίρα)

 • Ομάδα εργασίας με θέμα «Τεχνική ορολογία φραγμάτων». (μέλη: Ε.Καλτσά, Δ.Λαμπρόπουλος, Ν.Ι.Μουτάφης, Α.Πιστρίκα, Σ.Σιάχου)

  - Η ομάδα ανήρτησε στο σύνδεσμο http://www.eeft.gr/orologia.pdf μεταφρασμένο το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού λεξικού φραγμάτων της ICOLD.
 • Ομάδα εργασίας με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΕΜΦ (μέλη: Κ.Αναστασόπουλος, Α.Μπενσασσών, Δ.Νικολάου):

  - Η ομάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας ομάδας εργασίας αλλά και τις προτάσεις και τα σχόλια των μελών της ΕΕΜΦ σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της, το ΔΣ της ΕΕΜΦ κατέληξε στην τελική μορφή του κειμένου που θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στη ΓΣ (η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2013). Διαβάστε το κείμενο αυτό στο σύνδεσμο http://www.eeft.gr\katastatikonew.pdf.
 • Ομάδα εργασίας με σκοπό την επεξεργασία Σχεδίου Π.Δ. Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (μέλη: Κ.Αναστασόπουλος, Ν.Ι.Μουτάφης, Δ.Νικολάου, Γ.Ντουνιάς):

  - Η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε τις εργασίες της. Διαβάστε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στη διεύθυνση http://www.eeft.gr\DAF.pdf και ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με το θέμα παρακολουθώντας τη σχετική ημερίδα που διοργανώνει η ΕΕΜΦ στις 7 Ιουνίου 2011 (περισσότερα στη σελίδα «Νέα-Ανακοινώσεις»).

Δείτε τις δραστηριότητες μας και μην ξεχάσετε να συμμετάσχετε στην επόμενη!