Αιτήσεις Εγγραφής

Για να γίνετε μέλος της Επιτροπής (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του καταστατικού της ΕΕΜΦ), συμπληρώστε την αίτηση σας και στείλτε την ταχυδρομικά, με φαξ ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε τις δραστηριότητες μας και μην ξεχάσετε να συμμετάσχετε στην επόμενη!