Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009, στις 18:00 το απόγευμα, στην Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ (στο ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης), στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου οργανώθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) εκδήλωση στα πλαίσια της οποίας δόθηκαν οι ακόλουθες διαλέξεις διακεκριμένων ειδικών σε θέματα φραγμάτων :

 • ‘’The Asphalt Core Embankment Dam: A Very Competitive Alternative’’ (Prof. Kaare Höeg)
 • “Concrete Face Rockfill Dams – benefits and concerns – a geological / geotechnical perspective’’ (Dr Wynfrith Riemer)

  Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές και το περιεχόμενο των διαλέξεών τους. Επίσης μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών σε μορφή Powerpoint .

  Kaare Höeg

  Σύντομο βιογραφικό

  Περιεχόμενο διάλεξης

  Άρθρο σχετικό με το περιεχόμενο της διάλεξης

  Παρουσίαση K. Höeg (19/11/2009)

  W.Riemer

  Σύντομο βιογραφικό

  Περιεχόμενο διάλεξης

  Παρουσίαση W.Riemer (19/11/2009)