Μάθετε τα πάντα που συνδέουν τα φράγματα με τα drone (και εμπνευστείτε κι άλλα) στο Workshop που διοργανώνει η Ελβετική COLD. Περισσότερα εδώ:  Drones Workshop flyer v6