Μάθετε στο σύνδεσμο για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΕΕΜΦ στην Ρουμανία στο πλαίσιο της ανταλλαγής επισκέψεων με τη Ρουμανική RoCOLD.