Παραλήφθηκαn και είναι διαθέσιμα προς αναφορά στη βιβλιοθήκη της ΕΕΜΦ τα νέα bulletin της ICOLD: No 157:”Small dams Design, Surveillance and rehabilitation”, No 146:”Dams and Resettlement”, No 148: “Selecting seismic parameters for large dams Guidelines” & No 166: “Inspection of Dams Following earthquake guidelines”. Τα εν λόγω bulletins μπορείτε να τα αγοράσετε και από την ιστοσελίδα της ICOLD αλλά τότε μην ξεχάσετε να ζητήσετε από την ΕΕΜΦ τον κωδικό μέλους της ώστε να τύχετε έκπτωσης. Στο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το σύνολο των τευχών που έχει στη βιβλιοθήκη της η ΕΕΜΦ. Τα τεύχη αυτά είναι διαθέσιμα προς αναφορά στα γραφεία της (Αγησιλάου 56-58, Αθήνα) μετά από συνεννόηση. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την ΕΕΜΦ στο τηλέφωνο 210-3355186 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eemf@eeft.gr.