Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ)

Παρακαλούμε βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων (ΚΑΦ) και τις ενημερώσεις αυτού.

ΚΑΦ 2016: 4420β_2016

τροποποίηση 2021: 5052β_2021

τροποποίηση 2023- 2024:   modification 23 24

 

Read More

Ο ρόλος και η σημασία των Υδροηλεκτρικών Έργων…

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα της American Society of Civil Engineers, μια έρευνα που αποδεικνύει τη σημασία των σημασία των υδροηλεκτρικών έργων για τα ηλεκτρικά δίκτυα.

https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/article/2022/03/hydropower-helps-ensure-energy-grid-resilience-report-says

Βλέπετε και εσείς ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει γύρω μας ως προς τα φράγματα και τα υδροηλεκτρικά έργα; Πιστεύουμε και ελπίζουμε πως στο προσεχές μέλλον, τα φράγματα, ο ταμιευτήρες και τα υδροηλεκτρικά έργα θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας.

 

Read More