Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο, στην ιστοσελίδα της American Society of Civil Engineers, μια έρευνα που αποδεικνύει τη σημασία των σημασία των υδροηλεκτρικών έργων για τα ηλεκτρικά δίκτυα.

https://www.asce.org/publications-and-news/civil-engineering-source/civil-engineering-magazine/article/2022/03/hydropower-helps-ensure-energy-grid-resilience-report-says

Βλέπετε και εσείς ότι κάτι αρχίζει και αλλάζει γύρω μας ως προς τα φράγματα και τα υδροηλεκτρικά έργα; Πιστεύουμε και ελπίζουμε πως στο προσεχές μέλλον, τα φράγματα, ο ταμιευτήρες και τα υδροηλεκτρικά έργα θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας.