Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΜΦ – 2015

Γενικές Συνελεύσεις

Ενημερωθείτε για τα γενόμενα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΕΜΦ (Καταστατική Γενική Συνέλευση και Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση) που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 στις 14.30 και 16:00 αντίστοιχα. Διαβάστε τα αντίστοιχα πρακτικά στο σύνδεσμο εδώ. Κατεβάστε τους εγκεκριμένους απολογισμούς (διοικητικό και οικονομικό) καθώς και τον προϋπολογισμό του 2015.

Read More

Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΜΦ – 2014

Γενικές Συνελεύσεις

Την Δευτέρα 27/1/2014, στις 3μμ, διεξήχθη η ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση της ΕΕΜΦ. Στο σύνδεσμο εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον Διοικητικό Απολογισμό για το έτος 2013 που παρουσιάστηκε στη ΓΣ και στο σύνδεσμο εδώ.

Read More

Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΜΦ – 2013

Γενικές Συνελεύσεις

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013, στις 15:00, στα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΥΗΠ, Αγησιλάου 56 – 58 Αθήνα, στην Αίθουσα Συγκεντρώσεων του 3ου ορόφου έγινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΕΜΦ όπου συζητήθηκε και το θέμα του νέου καταστατικού της ΕΕΜΦ. Βρείτε τα πρακτικά της ΓΣ στο σύνδεσμο εδώ. Διαβάστε το τελικό κείμενο που τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση από τη Γ.Σ. όπως διαμορφώθηκε βάσει της πρότασης της αρμόδιας ομάδας εργασίας αλλά και τις προτάσεις και τα σχόλια των μελών της ΕΕΜΦ στο σύνδεσμο εδώ.

Read More