Ενημερωθείτε για τα γενόμενα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΕΜΦ (Καταστατική Γενική Συνέλευση και Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση) που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 στις 14.30 και 16:00 αντίστοιχα. Διαβάστε τα αντίστοιχα πρακτικά στο σύνδεσμο εδώ. Κατεβάστε τους εγκεκριμένους απολογισμούς (διοικητικό και οικονομικό) καθώς και τον προϋπολογισμό του 2015.